Wouters Adviesbureau

Wouters Adviesbureau voor personeel en organisatie

Hoe zoekt u?

Voor u als werkgever in het Midden- en Kleinbedrijf kan Wouters adviesbureau een belangrijke rol spelen als het gaat om het vinden, selecteren en werven van de enige juiste kandidaat voor de juiste functie. ’t Kan zijn dat u genoeg heeft aan ondersteuning bij het opstellen van de vacature. Maar wij nemen u ook graag het volledige werving- en selectieproces uit handen en staan u terzijde met advies over arbeidsvoorwaarden en ingewikkelde contractregels.
In goed onderling overleg kiest ú naar behoefte een of meer onderdelen uit het volledige pakket.

Wie zoekt u?

Wouters adviesbureau besteedt veel tijd en aandacht aan de intake van een vacature. Wij zijn weliswaar uitstekend thuis in het Midden- en Kleinbedrijf op de Westlandse arbeidsmarkt, maar toch is een persoonlijke kennismaking met uw bedrijf heel belangrijk. Door middel van gesprekken en bedrijfsbezoeken vormen wij ons een beeld van uw organisatie, de doelstellingen en het beleid. Zo brengen wij aspecten in kaart als bedrijfsstrategie, te behalen resultaten, organisatiestructuur, bedrijfscultuur, managementstijl, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de te verwachten aandachtspunten en knelpunten in de vacante functie. Al deze verzamelde ‘puzzelstukjes’ vormen uiteindelijk de functieomschrijving en het profiel van de kandidaat, zijn of haar vaardigheden en persoonlijke eigenschappen.